niedziela, 2 lutego 2014

Istota produkcji palet z punktu widzenia logistyki transportu.


   Palety drewniane o wymiarach 1200x800 mm stanowią nieodłączną część składową podejścia systemowego w logistyce. Paleta ta jako nośnik towarów ( w przypadku handlu wyrobami gotowymi) lub elementów niezbędnych do produkcji ( w przypadku półproduktów i komponentów) znana jest większości producentów dóbr materialnych i wszystkim tym, którzy odpowiadają za procesy związane z ich przemieszczaniem oraz składowaniem.

   Palety drewniane o których mowa w niniejszym artykule są produkowane w większości z drewna sosnowego. Pozwala to na uzyskanie odpowiedniej trwałości w procesie obróbki tego gatunku występującego tak licznie w polskich lasach.  Tak przeprowadzona produkcja palet pozwala na uzyskanie sztywnego podłoża stosowanego do układania mniejszych niż powierzchnia palety wyrobów.

Dzięki temu, że wymiary palet drewnianych zostały ustandaryzowane do wymiarów 1200x800x14 mm są one znakomitym wyznacznikiem pojemności naczep TIRów przewożących w większości ładunki poddane paletyzacji - czynność ta bez wątpienia ułatwia ładunek/rozładunek przy pomocy wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych czy też ręcznych paleciaków. 

Reasumując wszystkie dostępne na rynku płaskie konstrukcje paletowe uzyskiwane w procesie produkcji palet stanowią fizycznie istniejący i nieodłączny element łańcucha dostaw. Dowodem na to są z pewnością dane liczbowe mówiące nam, że najpopularniejsza na starym kontynencie paleta nazywana do dziś EUR istnieje nieprzerwanie od 1950 roku co daje nam na dzień dzisiejszy ponad 64 lata istnienia tego niezwykle użytecznego tworu w transporcie kołowym itp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz