poniedziałek, 3 lutego 2014

Jeszcze dom czy już magazyn? Umebluj mieszkanie... paletami!

Tytułem wstępu należy zaznaczyć, że palety drewniane zaliczane są przede wszystkim do grona platform umożliwiających przemieszczanie i składowanie w odpowiednich warunkach towarów serwowanych nam przez producentów i dystrybutorów z różnych gałęzi przemysłu. Choć teoria ściśle określa nam przeznaczenie tego typu wyrobów ludzkość znana jest ze swoich skłonności do modyfikacji i prześcigania się w przekraczaniu barier postępu i nowości.

Meble wykonane z palet lata temu podbiły hale magazynowe stając się nieodłącznym elementem procesu magazynowania i transportu. Ich funkcjonalność znana od lat sprawia, że niezmiennie pomimo postępu techniki trwają one w swojej podstawowej formie. Te kilka desek, wsporników i gwoździ były świadkami, jak człowiek leciał w kosmos, lądował na księżycu czy klonował żywe organizmy. Twór zaiste genialny... przetrwał tyle zmian w każdej sferze gospodarki.

Dziś trafia on do naszych domów i mieszkań. Relatywnie tani, ogólnodostępny produkt znakomicie poddaje się reanimacji i zmianom jego przeznaczenia. Palety dają finalnemu odbiorcy wręcz nieograniczone możliwości aranżacji. Za ich pomocą stworzymy wszelkiego rodzaju stoliki, siedziska, dekory, półki czy regały. Produkcja palet nabiera zatem całkiem nowego znaczenia, wraz z nadchodzącą do nas modą z krajów skandynawskich producenci palet drewnianych mogą z pewnością liczyć na otwarcia całkiem nowego rynku zbytu wykreowanego przy pomocy rzeczywistego popytu ze strony odbiorców chcących uzyskać niebanalny wygląd własnych wnętrz.

Ukazane poniżej fotografie to jedynie luźna inspiracja mająca na celu popchnięcie wszystkich ciekawych nowych rozwiązań do własnych aranżacji i wdrażania nowych pomysłów.

niedziela, 2 lutego 2014

Istota produkcji palet z punktu widzenia logistyki transportu.


   Palety drewniane o wymiarach 1200x800 mm stanowią nieodłączną część składową podejścia systemowego w logistyce. Paleta ta jako nośnik towarów ( w przypadku handlu wyrobami gotowymi) lub elementów niezbędnych do produkcji ( w przypadku półproduktów i komponentów) znana jest większości producentów dóbr materialnych i wszystkim tym, którzy odpowiadają za procesy związane z ich przemieszczaniem oraz składowaniem.

   Palety drewniane o których mowa w niniejszym artykule są produkowane w większości z drewna sosnowego. Pozwala to na uzyskanie odpowiedniej trwałości w procesie obróbki tego gatunku występującego tak licznie w polskich lasach.  Tak przeprowadzona produkcja palet pozwala na uzyskanie sztywnego podłoża stosowanego do układania mniejszych niż powierzchnia palety wyrobów.

Dzięki temu, że wymiary palet drewnianych zostały ustandaryzowane do wymiarów 1200x800x14 mm są one znakomitym wyznacznikiem pojemności naczep TIRów przewożących w większości ładunki poddane paletyzacji - czynność ta bez wątpienia ułatwia ładunek/rozładunek przy pomocy wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych czy też ręcznych paleciaków. 

Reasumując wszystkie dostępne na rynku płaskie konstrukcje paletowe uzyskiwane w procesie produkcji palet stanowią fizycznie istniejący i nieodłączny element łańcucha dostaw. Dowodem na to są z pewnością dane liczbowe mówiące nam, że najpopularniejsza na starym kontynencie paleta nazywana do dziś EUR istnieje nieprzerwanie od 1950 roku co daje nam na dzień dzisiejszy ponad 64 lata istnienia tego niezwykle użytecznego tworu w transporcie kołowym itp.